Videoart/Audiovisual

videosmyčka, ve kterém zimní krajina ubíhá kupředu, zatímco silnice ubíhá opačným směrem.
snažíme se jít dál, ale zároveň stále žijeme minulostí…

Klára Jirková (*1983)

Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Nová média I a Monumentální tvorba. Její práce reagují na soudobé dění a mnohdy prozkoumávají hranice samotného umění, pracuje s kritickým přístupem reflektujícím společnost a její trendy. K realizaci svých projektů často využívá zaběhlé systémy či spojení, které nabourává a modifikuje, a tím nabízí účastníkovi nový pohled na věci jemu dobře známé.
Absolvovala stáže na Universität der Künste v Berlíně a Vysoké škole umeleckoprůmyslové v Praze.

http://www.klaara.net

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)