Výstavy

Chiara Fumai (1978), účastnice letošní dOCUMENTY 13, pracuje s reálnými historickými postavami, které nechává, berouc na sebe roli média, svými ústy promlouvat k publiku.Přestože jsou feministická východika od její práce neoddělitelná, vymyká se veškerým kategoriím a spíše v jednom bodě spojuje skutečné i fantastické, současné i uplynulé, stejně jako vážné a ironické. V rámci osvobozování se od místa a času poté ve FUTUŘE představí dvě instalace více či méně založené na jejích performancích.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)