Přednášky

Termín „nostalgie“ je složeninou řeckých slov νόστος (návrat domů) a άλγος (bolest) a původně se používal pro označení patologické formy stesku po domově. Dnes nostalgii chápeme jako touhu po idealizované či dokonce glorifikované minulosti, a to často v komodifikované podobě.

Ve svém pojednání se budu zabývat oblastí nostalgie, kterou tyto procesy ovlivňují zvlášť významně, a to mediální technologií. Výchozím bodem je postřeh, že jsme svědky procesu narůstající medializace prostředí, v nichž se odehrává náš běžný život, zatímco mediální artefakty minulosti jsou pro nás pravděpodobně dostupnější, než kdy dříve. Média mohou sloužit jako prostředek k (virtuálnímu) dosažení minulosti a představují významný zdroj paměti. Proto jsou často předpokladem nostalgického pohledu na minulost (a současnost). Nostalgie může být obsahem mediální reprezentace a média sama se navíc mohou stát předmětem nostalgie. Je překvapivé, že bohatá a interdisciplinární oblast studia kulturní paměti tomuto poli mediální nostalgie doposud věnovala jen málo zájmu.

„Supported by the PATTERNS Lectures project, initiated by
ERSTE Foundation and implemented by WUS Austria. www.patternslectures.org“

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)