Výstavy

Mezinárodní výstavní projekt ukazuje spektrum možností a rozdílných generačních přístupů ke vztahům vizuálního obrazu, hudby, zvuku a času. Součástí výstavy jsou grafické záznamy zvuku, hudební partitury, akustické objekty a zvukové instalace. Kurátoři vycházeli z krajiny současného umění a audiovizuální tvorby, kde zvuk a obraz hrají komplementární roli.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)