Reportáže

Peter Barényi naplnil kontajner čiernymi balónmi. Pozýva divákov vnoriť sa samostatne do priestoru, kde budú následne o samote konfrontovaní s nečakanou fyzickou skúsenosťou. Strata orientácie, neistota, opatrnosť, napätie, či strach z prasknutia balóna sú podporené zvukovou kulisou zrkadliacou zvuky balónov. Jednoduchý objekt detských hier sa množením mení na architektúru, kde je návštevník vmanipulovaný do situácie vyžadujúcej pozornosť a prežívanie napätia s negatívnymi alebo pozitívnymi konotáciami v závislosti od jeho vlastného psychického rozpoloženia. Dielo s názvom Dusk – black balloons majú diváci možnosť zažiť počas celého festivalu.Zvuková inštalácia vznikla na študijnom pobyte v Nemeckom Saarbrueckene, pod vedením jednej z kľúčových osobností sound artu – Kristiny Kubish.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)