Artyčok doporučuje

„V začiatkoch tvorby som sa venoval angažovanému umeniu vo verejnom priestore a inšpiráciou mi bola hlavne tvorba akčných umelcov tzv. východného bloku. O umení som uvažoval predovšetkým ako o súbore estetických, politických a sociálnych hľadísk a individuálnych výstupov. Od roku 2010 aktívne spolupracujem s výtvarníkom Cyrilom Blažom, neskôr som začal spolupracovať s Tomášom Beňadikom a viacerými neumelcami. Dôležitým rozmerom mojich prác je humor a banalita, ktoré svojsky spájam a kódujem do nových kontextov. Na jednej strane je to poctivá analytická koncepčná práca, na strane druhej nekoncentrovaná ‚freestylová‘ bastardná tvorba s množstvom výstupov aj v poli sociálnych sietí a internetu, ktorá osciluje od monumentálneho po momentálne. O mojej tvorbe sa dnes nedá uvažovať ako o jednom ucelenom znaku – ‚logu‘, snažím sa skôr o komunikáciu v celej jej šírke, vlastným hybridnejším jazykom a naprieč médiami.“

Martin Kochan (nar. 1981, Trnava, SK) je absolvent Pedagogickej fakulty na Trnavskej univerzite a Ateliéru figuratívneho sochárstva na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne pod vedením doc. ak.soch. Michala Gabriela. Sochár, aktivista, performer, fotograf, športovec a fanúšik zdravej výživy. Žije a tvorí v Trnave.

www.martinkochan.com

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)