Profily

m.odla je vitrína v  chodbě bytového domu poblíž Strossmayerova náměstí v pražských Holešovicích. Vznikla jako iniciativa spojená spíše se záchranou původních architektonických prvků domu, který byl postaven v  roce 1939 architektem Evženem Rosenbergem ve funkcionalistickém stylu. Původně byla jedna, nyní jsou to dvě uzamykatelné prosklené vitríny v  přízemní chodbě uvnitř domu, přímo naproti vchodu. Je na místě, kudy denně projdou všichni, kteří zde bydlí. Původní nápad použít vitrínu jako místo pro dekorativní prvek chodby (podobně jako výzdoby na chodbách panelových domů) přerostl v  pravidelné vernisáže, kterých se účastní jak nejširší umělecká i místní veřejnost, tak obyvatelé Antonínské 6. Vystavovali zde umělci současné mladé scény, jako např. Jiří Thýn, Markéta Kinterová nebo Adéla Svobodová. Projekt je inzerován též v  zahraničí a má za sebou několik mezinárodních výstav. Do výstavní činnosti se občas zapojují i obyvatelé domu, ať už více (MUDr. Oldřich Pražan, 6. patro) či méně (Petr Robětín, přízemí) úspěšně.
V  rámci vernisáží v  galerii m.odla se čas od času odehraje kulturní událost přímo v  některém z  bytů v  domě, jako například zmiňovaná vernisáž videoprojektu Oldřicha Pražana ze 6. patra.
Od roku 2012 se každý rok v  červnu koná v  rámci vernisáže větší akce na dvoře domu, která se snaží navázat kontakt se širším publikem a dát vědět o existenci galerie (většinou hlasitou hudební produkcí) nejen obyvatelům domu, ale přinejmenším celého bloku.
Galerie funguje letos už sedmým rokem a proběhlo v  ní okolo 36 výstav. Ke galerii je také přidružen projekt A.I.R. Antonínská, kterého se dosud zúčastnili dva zahraniční umělci. Jde o možnost pobytu umělců v  pokoji pro služku v jednom z  bytů domu. Umělci mohou využít prostor galerie pro prezentaci své tvorby, ale také celý dům a jeho okolí i s  jeho obyvateli pro uskutečnění jejich projektů.

Daniela Deutelbaum

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)