Kolektoři

Sourozenci Martin a Miroslava Kubíkovi založili v Litomyšli v roce 2011 Galerii Miroslava Kubíka, pojmenovanou po svém otci a zakladateli rodinné firmy Kubík, a.s. V prostorách (původně zamýšlených pro kancelářské účely) domu č. 71 na Smetanově náměstí, ale pořádají výstavy už od roku 2005 a objevila se zde jména jako Jiří David, Stanislav Diviš, Tomáš Císařovský, Stanislav Kolíbal, nebo slavný architekt Oscar Niemeyer či litomyšlský rodák Bohdan Kopecký. Vedle výstav monografických a skupinových najdeme v programu i tematické přehlídky. Od roku 2012 pořádá galerie každoročně ve spolupráci s kurátorem Martinem Dostálem sympozium pro umělce mladší a střední generace, zejména malíře. Vlastní sběratelská činnost Martina a Miroslavy Kubíkových se soustředí na umění moderní a současné, přičemž dominuje opět malba.

Tereza Jindrová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)