Videoart/Audiovisual

Využitím vlastností LCD obrazovky jsem dosáhla iluze dotyku, který představuje hlavní element celého videa. By transposing and exporting the “touch box” of Valie Export, we find ourselves in a field, which is only a multiplied simulation.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)