Profily

Dvorní trakt domu “U rytířů” u Václavského náměstí byl do devadesátých let využíván jako industriální prostor kovodílny. Už 16 let ovšem funguje jako Komunikační prostor Školská 28, dle stejnojmenné adresy. Tento výstavní a vzdělávací prostor v centru Prahy začal jako centrum volnočasových aktivit a nyní představuje prostřednictvím svého rozsáhlého programu synergii současného českého i zahraničního výtvarného umění, hudby, autorské filmové tvorby a videoartu.
Pokud se ocitnete v prostoru Školské, jako byste byli ve specifickém světě, podobném jakémukoli alternativnímu evropskému prostoru. Program však nabízí širokou škálu kulturního vyžití, nejen pro mladší a střední generaci, ale i pro děti i seniory prostřednictvím dílen. Důležitým aspektem koncepci Školské je pestrá dramaturgie programu.
Tým prostoru Školská se tak pestrou dramaturgii večerních programů, výstav, tematických bloků nebo tvůrčích dílen nesnaží pouze otrocky kopírovat trendy současného umění, je mnohdy spíše výzvou pro hru a experimenty s dosud nezavedenými uměleckými formami.
Ve vizuálním umění programu udává směr odborná komise, v minulých letech sestavená z předních českých umělců a teoretiků (loni v ní figurovali např. mladá teoretička Blanka Švédová nebo výtvarníci Michal Kindernay a Pavel Mrkus).
Od roku 2011 paralelně s výstavními projekty v hlavní galerii představuje Veronika Resslová mikroprojekty „Bílý nástěnka“ v průchodu do dvorku, a „Galerii Díra“ (2012), která vznikla motivací rozšířit stávající výstavní projekt Galerie Školská 28 o prostor pro umělce pracující v oblasti zvuku, rádia, experimentální hudby, terénních nahrávek.
Hudební dramaturgii, vedená Petrem Vrbou, kombinuje v rámci pravidelných koncertů výtvarné umění a hudbu: představuje zde významné osobnosti současné české a zahraniční hudební a zvukové tvorby.
Školská 28 se v posledních letech zapojuje do dlouhodobých mezinárodních uměleckých projektů, ve kterých se formou spolupráce, výměny a výzkumu snaží propojovat s aktivitami evropského rozsahu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)