Speciální programy

VIDEO OPEN CALL / ARTYČOK TV / do 15. 6. 2016

Artyčok TV vypisuje otevřenou výzvu pro profesionály/amatéry a studentky/studenty k zaslání návrhů na nové audiovizuální dílo, které bude publikováno a archivováno na webových stránkách Artyčok TV. Termín pro zaslání návrhů do soutěže je 15. červen 2016.

Cílem výzvy je podpořit vznik nového audiovizuálního díla, které není omezeno žánrem ani stopáží.
Do soutěže se přijímají návrhy např. na dokumenty, video-eseje, artová videa či animace.
Soutěž se vypisuje ve dvou kategoriích: studenti a profesionálové/amatéři.
Vznik vítězných děl bude podpořen finanční odměnou.
V případě zájmu může Artyčok TV zároveň podle aktuálních možností poskytnout technickou či odbornou podporu.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

– návrh na dílo musí obsahovat:
* cv a portfolio autora (PDF formát, popř. webový odkaz na online portfolio)
* stručný popis přihlášeného díla včetně technických parametrů a kontaktních údajů (maximálně dvě strany textu, A4 formát)
* skici nebo další vizuální podklady (PDF formát, maximálně 20 obrázků)

– všechny přílohy e-mailu musí být řádně označeny, včetně uvedení dané kategorie, do níž se uchazeč hlásí

– díla je možné přihlásit do následujících kategorií:
studenti – uchazeči musí být do konce realizace díla a jeho uvedení na webový portál Artyčok TV ve studijním programu. Vznik vítězného díla bude podpořen honorářem 5000 Kč.
profesionálové/amatéři – uchazeči nesmí být v době realizace díla a jeho uvedení na webový portál Artyčok.TV studenty žádného studijního programu, popřípadě musí mít ukončené studium. Vznik vítězného díla bude podpořen honorářem 15 000 Kč.
* počet děl přihlášených jedním autorem není limitován
* dílo musí mít nezávislý a nekomerční charakter
* realizované dílo bude prezentováno na webových stránkách Artyčok TV a to do konce listopadu 2016

Návrhy přihlašujte prostřednictvím emailové adresy: opencall@artycok.tv

Práce vybrané do soutěže budou publikovány a archivovány na webových stránkách Artyčok TV, případně prezentovány formou veřejných projekcí a na festivalech. O vítězi rozhodne porota sestavená z odborné rady Artyčok TV.
Výběr proběhne ve dvou kolech. Výherci prvního kola budou o výsledcích informováni do konce června. Druhé kolo, které proběhne formou osobního setkání, proběhne na začátku července. Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 15. 7. 2016.

Kontakt pro více informací: opencall@artycok.tv

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)