Přednášky

Světový kapitalismus se násilně zrychluje, lidé jsou deportováni, bída a utrpení dosahují svého vrcholu, instituce všech druhů se stávají selektivními, uzavřenými a ne otevřenými, kontrolujícími. Jaké umělecké návrhy a postoje můžeme přijmout, abychom dostály možnosti politické pozice v umění, kultuře a společnosti vůbec? Přednáška z oblasti teorie a umění.

Marina Grzinic, Ph.D., je profesorkou na Akademii výtvarných umění ve Vídni a výzkumnou pracovnicí na FI SRC SASA (Institut filosofie vědeckého a výzkumného centra na Slovinské akademii věd a umění) v Lublani.

http://grzinic-smid.si/

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)