Přednášky

Podle vlivné interpretace Benjamina Buchloha byl vznik amerického a západoevropského konceptuálního umění na přelomu 60. a 70. let 20. století nutně spojen s dobovými společenskými a ekonomickými změnami. Domněle radikální zbavení se rukodělné zručnosti ve prospěch „administrativní estetiky“ jazykově založeného konceptuálního umění bylo podle něj pouhou reakcí na podobné změny v zaměstnanosti, když administrace práce a distribuce informací nahradily produkci výrobků. Kritický aspekt konceptuálního umění byl tedy od počátku otupen přijetím logiky pozdního kapitalismu. Jak se však tato interpretace promění, přeneseme-li ji do zcela odlišné geopolitické situace, v níž vznikalo dílo Jiřího Kovandy?

Karel Císař je teoretik umění a kurátor. Působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. S Jiřím Kovandou spolupracoval například na výstavě „Any-instant-whatever“ v galerii Bunkier Sztuki (Krakov, 2009).

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)