Výstavy

Skryté dejiny – nové identity. Stopy dejín a nových identít na hraniciach po 20 rokoch. Medzinárodný projekt ATLANTIS tematizuje problematiku transformácie krajín Európy po roku 1989 a vo forme umeleckých výstupov reflektuje zmeny politické ako i spoločenské, ktoré po tomto roku nastali.

Prostredníctvom konfrontácií názorov umelcov a odborníkov pochádzajúcich z bývalej Východnej a Západnej Európy umožňuje ATLANTIS vidieť danú problematiku z rôznych uhlov pohľadu a ponúka rozmanité spôsoby vnímania a chápania prelomového obdobia.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)