Přednášky

Jak lze prostřednictvím budování prostoru přispět k genderové rovnosti ve společnosti? Některé feministické strategie se dotýkají architektonické tvorby i navrhování měst a vnášejí do nich nová témata a otázky. Představíme si je během přednášky, stejně jako historii tohoto přístupu, jeho vliv na fungování institucí a také nejvýraznější současné projevy.

Petra Hlaváčková působí ve 4AM Forum for Architecture and Media.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)