Souvislá vrstva

Konference Souvislá vrstva je diskuzí o současných podobách malby.

Médium malby se na poli umělecké teorie částečně stáhlo do pozadí. Po začátku nového milénia jsme hovořili o dematerializaci malby, avšak v současné době se zdá, že se malba navrací znovu na plátno do své materiálnosti. Souvislá vrstva navazuje na tradici diskuzí o malbě (sympozium v 90. letech na AVU a další), která je velmi důležitá pro budoucí reflexi naší současnosti, ale též aktuální tvorbu.
Cílem konference je otevřít diskuzi a zhodnotit, jaké jsou pozice média malby a jak se za posledních několik let proměnily.

Konferenci připravili Patricie Fexová, Eva Skopalová, Marek Meduna

19.4.2017 v Centru pro současné umění DOX

01 Diskusní blok I.

Petr Vaňous: „Konstrukce a zakládání, obraz jako opakující se zkušenost, tendence a zesíťování… Není dnes hranice mezi abstrakcí a figurací v malbě něco jako berlínská zeď?“

Jan Poupě: Bez názvu

Martina Smutná: Narkissos. Budování značky v uměleckém provozu

Jan Kaláb: Kvalita uměleckého díla

02 Diskusní blok II.

Viktor Čech: „Pokud si chce současná malba znovu přivlastnit něco z kdysi tak výsadní pozice dominantního narativního média, může tak učinit jen v rámci intermediálního dialogu.“

Lenka Vítková:
Pokus o rekonstrukci zdrojů

Josef Bolf: Nepředstavitelné

03 Diskusní blok III.

Vlasta Čiháková-Noshiro: „Zobrazování reality je křížení živého vnímání s představivostí a s odkazy informatiky. Vzniklé znaky chápeme jako výsledek fragmentarizace vnímání světa.“

Vladimír Houdek: Uvnitř malby

Šárka Koudelová: Way, Shape, Form. „Kdybych mohla, vystavím malbu na své sítnici s podrobnostmi o jejím vzniku.“

04 Diskusní blok IV.

Michal Novotný: „Příspěvek se bude zabývat materiálními předpoklady média malby s důrazem na cirkulaci v současné technologicko-ekonomické situaci.“

Evžen Šimera: Rehabilitace malby probíhá na hranicích

Igor Hosnedl: Slow Print

05 Diskusní blok V.

Lenka Lindaurová: „Proč má tolik lidí problém se současným uměním? Zabývám se tím od začátku 90. let a stále mi to není jasné.“

Tomáš Lahoda: A – jako autorství, a – jako apropriace

Petr Dub: Milník diváka