Videoart/Audiovisual

Ve filmu Working Process (2004) Zbyněk Baladrán celkem didakticky ukazuje svůj způsob práce s filmovým materiálem, který v té době sbíral v profesionálních archivech i od amatérů.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)