Profily

Médium videa využívá Radim Labuda různými způsoby, které podvědomě propojuje se svými vlastními, osobními příběhy. Své záběry komponuje téměř jako malby. Na první pohled jsou všední a pomíjivé, někdy v sobě skrývají vyprávění a jindy jsou téměř abstraktní.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)