Profily

Galerie Turistického informačního centra v Brně (TIC) fungují již od roku 1967 a dlouhodobě se zaměřují na prezentaci současného umění. Pod TIC spadá Galerie Mladých a Galerie U Dobrého pastýře (a také Galerie Kabinet v prvním podlaží), přičemž každý z prostorů má jinou funkci. Prvně jmenovaná galerie se zaměřuje na nejmladší uměleckou generaci a její program vyplňují výsledky otevřených výzev, do kterých posílají umělci/kyně a kurátoři/rky své vlastní projekty. Oproti tomu Galerie U Dobrého pastýře nabízí spíše konzistentnější a propracovanější výstavní program, který nabízí především mladé etablované autory a autorky a kurátoři a kurátorky jsou oslovováni na základě dlouhodobého konceptu. TIC má dvě interní kurátorky (Marika Kupková a Zuzana Janečková) a dlouhodobě spolupracuje s externími kurátory/kami, v současné době se kurátorský tým rozšiřuje o Katarínu Hládekovou a Ivanu Hrončekovou.

Marika Kupková (*1973) začala v TICu pracovat v roce 2007 poté, co působila jako asistentka sbírky grafického designu v Moravské galerii a podílela se na projektu mapujícím fenomén českého filmového plakátu. Vzhledem k jejím studiím filmové historie na FF MU a později na FF UK – se věnuje především intermediálním nebo mediálně hybridním formám vizuálního umění, a to právě nejčastěji ve vztahu k filmové kultuře. V TICu působí jako kurátorka Galerie U Dobrého pastýře. Figuruje také za festivalem krátkého a experimentální filmu Brněnská 16. 

Oproti tomu Zuzana Janečková (*1979) v TICu prezentuje především představitele a představitelky současné slovenské tvorby. Janečková studovala na VŠVU v Bratislavě (v Ateliéru prostorových komunikací a Ateliéru videa a multimediální tvorby v letech 2006-2008) a na FaVU v Brně (doktorské studium v oboru Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz v letech 2009-2012). V TICu má na starosti Galerii mladých. Společně s Majou Štefančíkovou spolupracuje s výtvarným online magazínem Artalk.cz, pro který připravuje obsah týkající se slovenské výtvarné scény.

Anna Remešová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)