Profily

Štefková se ve svých pedagogických i kurátorských činnostech věnuje převážně sociálním a politickým tématům, které do sebe zahrnují otázky feministické a genderové teorie a také reprezentace menšin ve výtvarném umění. Texty, které publikovala ve sbornících a katalozích, se často týkají právě feminismu a queer teorie – jednou z důležitých knih je sborník vydaný v rámci týmového projektu, který vedla na UMPRUM v akademickém roce 2011/2012 (Svědectví. Ženským hlasem: Rozhovory s českými a slovenskými umělkyněmi a teoretičkami umění, 2012); současnému českému queer umění se pak věnovala v příspěvku do knihy Homosexualita v dějinách českého umění (2012). Text, který uváděl zahraniční čtenáře do situace prezentování výstav s feministickými, genderovými a queer tématy v českém a slovenském prostředí, vyšel Štefkové v knize Curating ‘Eastern Europe’ and Beyond. Art Histories through the Exhibition (2013).

Vlastní kurátorské činnosti se Štefková věnuje od roku 2004 a do velké míry na výstavách pracuje se stejnými tématy, kterým se věnuje ve svých textech. Na politické a sociální umění se zaměřuje jak na výstavách, které připravila ve spolupráci s Tamarou Moyzes (Middle East Europe v roce 2012 v DOXu, projekt Czechpoint byl v letech 2006-2007 postupně prezentován v Praze, Poznani, Budapešti a Žilině), tak především v projektech galerie Artwall, pro niž pracuje od roku 2011. Štefková je také členkou skupiny Mothers Artlovers, kterou iniciovala v roce 2016 Darina Alster a jež přináší do veřejného prostoru témata skloubení rodičovství a kariéry na umělecké scéně.

Zuzana Štefková (*1977) vystudovala obor Dějiny umění na FF UK v Praze, kde zakončila studium titulem Ph.D. a dizertační prací na téma Genderové aspekty tělesnosti v českém současném umění. V minulosti přednášela na Anglo-americké univerzitě v Praze, na FaVU v Brně, CIEE (Council on International Educational Exchange), UMPRUM a také na AVU. Pedagogicky působí již od roku 2013 na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze, kde přednáší o současném umění. V letech 1996–2005 pracovala jako externí lektorka v Národní galerii.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)