Reportáže

V Praze byla otevřena Knihovna Romafuturismo​, zaměřující se na emancipaci diskriminovaných etnik a kultur. Kolekce postupně shromažďovaných děl romských autorů knih vzniká díky iniciativě Ladislavy Gažiové, která jejich výběr konzultuje s romisty i aktivisty. Jejím hlavním zájmem je sbírka evropských autorů, ovšem i s přesahy do mimoevropských zemí. K dispozici jsou i knihy na téma romské kultury, emancipace a postkoloniálního myšlení aplikovatelného na problematiku situace Romů.

Knihovnu lze vnímat také jako platformu pro setkávání se nad kulturními a politickými tématy, prezentaci autorů a romských osobností, ad. Primárním cílem knihovny je zapojení romských komunit, které by se měly stát hlavním aktérem v diskusi.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)