Videoart/Audiovisual

Hra pro dva aktéry. Oba aktéři stojí několik minut naproti sobě a opakují daný text po dobu nutnou k tomu, aby se jejich hlas uvolnil a byl jasně slyšitelný.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)