Videoart/Audiovisual

Scéna na pláži by na první pohled mohla být spojena se slavným Manetovým obrazem „Le déjeuner sur l’herbe“, ale co dělá tuto verzi slavné malby tak provokativní, je zvrat pohlaví. Projekce tohoto videa ve veřejném prostoru by provokovala voyeurský postoj na nečekaném území.  Tentokrát pohled není upřen na ženské tělo, ale místo toho je obrácen na tělo mužské. Kontextem takového převrácení by mohla být homosexualita.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)