Reportáže

Projekt reaguje na dve mestské centrá (historické, chránené UNESCO-m a sídlisko Drieňová vybudované počas socializmu). Novovzniknutý priestor pre kultúru BANSKÁ ST A NICAv priestoroch železničnej stanice, iniciovaný o.z. Štokovec v roku 2008, predstavuje „nové kultúrne centrum“ mesta. Kultúrna vitalizácia urbánnej osy medzi centrami novovytvorenou líniou kopírujúcou hlavnú tepnu (od historického centra, cez kruhový objazd až po železničnú stanicu) poskytla priestor na realizáciu diel, v ktorých autori využili stratégie média sochy, nových médií a intermédií, fotografie, soundartu a konceptuálneho umenia.Diela reagujú na mesto, jeho dávnu i modernú históriu a do procesu svojej tvorby zapojilii obyvateľov.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)