Výstavy

Výstava Dokonalosť je výstavou prác študentov-študentiek, doktorandiek a absolventov-absolventiek Ateliéru in z Katedry intermédií a multimédií na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Ateliér in existuje pod vedením Ilony Németh od roku 2005, spočiatku na Katedre maľby a iných médií, neskôr, od roku 2008, na novovzniknutej Katedre KIM.

Ateliér in je organizmus v pohybe, živený interakciou, myšlienkovou výmenou a vzťahmi ľudí ktorí ho tvoria. Jeho podstatnou črtou je otvorenosť voči médiám, s prvotným východiskom, ktorým je myšlienka – koncept. Pri smerovaní ateliéru in sa kladie dôraz na individuálny prístup a komunikáciu so študentami-študentkami s cieľom definovania a cibrenia ich individuálnych postojov. Dokonalosť nie je archívnou výstavou, ktorá by mapovala vývoj ateliéru in v čase a priestore. Dá sa skôr vnímať ako momentka ateliéru „tu a teraz“, zachytenie jeho aktuálnej konštelácie a polohy v ktorej sa nachádza.

Výstava obsahuje čerstvé a rôznorodé práce, ktoré vznikli špeciálne pre túto príležitosť, ako reakcie na semestrálne zadanie s rovnomenným názvom. Súčasní aj bývalí študenti ateliéru in sa v nej každý svojim spôsobom postavili k tejto náročnej a komplexnej téme. „Dokonalosť“ je v dielach spracovaná z rôznych uhlov a v rôznych médiách, od konceptuálnych polôh cez videá, kresby, fotografie, až po priestorové a zvukové inštalácie. Obsahovo je pojem „dokonalosť“ vo vystavených prácach reflektovaný v mnohých svojich rozmeroch – spoločenskom, politickom, filozofickom a metafyzickom.
(L. Tkáčová)

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)