Výstavy

Výstava Miloše Šejna s názvem Býti krajinou představuje zajímavou sondu do autorova celoživotního díla. Miloš Šejn je znám jako umělec, který pracuje s médiem obrazu, fotografie, videa, instalace, ale především jako autor, který vyvinul specifický způsob akční dotekové kresby přírodními pigmenty.

Záměrem výstavy je poukázat na tělesné prožívání přírody a krajiny, což je příznačným, určujícím rysem tvorby tohoto umělce od samých jejích počátků. Miloš Šejn originálním způsobem tematizuje svůj bytostný vztah k univerzu přírody, především ke krajině Českého ráje a krajině Krkonoš.

Dosud byla umělcova akční či performanční tvorba samostatně prezentovaná na mezinárodní výstavě akčního umění L’art au corps v Muzeu MAC v Marseille v roce 1997, včetně připomenutí jeho raných body-artových aktivit, inspirovaných filmem 60. let. Autorská výstava v Západočeské galerii v Plzni v koncepci Ladislava Kesnera vůbec poprvé představuje tuto důležitou složku jeho díla v zevrubném a uceleném retrospektivním přehledu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)