Videoart/Audiovisual

Film zachycuje častý případ, ke kterému dříve či později dojde ve většině domácností. Řeč je o nahrazení  analogové televize za větší plochou LCD nebo plazmovou televizi.

Ivan Svoboda se snažil poukázat na triviální věc, která se vyskytuje v současné době v našem středoevropském prostředí. Šlo o získání představy provedení takové televizní náhrady.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)