Výstavy

Výstava DIGITAL MEDIA prezentuje práce študentov Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, konkrétne ateliéru Digitálnych médií pod vedením Michala Murina a ateliéru Intermédií Miroslava Nicza. Ako hostia boli do projektu prizvaní študenti ateliéru Nových médií Anny Tretter z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

Veľkoryso koncipovaná výstava v kurátorskej koncepcii Michala Murina, Miroslava Nicza a Kataríny Rusnákovej prezentuje diela zamerané na digitálne technológie; projekciou krátkych videí, interaktívnych videoinštalácií, videoperformance, experimentálne filmy, machinima, či 3D virtuálne múzem.

Študenti sa vo svojich prácach vyjadrujú k témam súvisiacim so subjektivitou, intimitou, telesnosťou, reflexiou rodových otázok a medziľudských vzťahov v rámci svojich mikrosvetov, na druhej strane sondujú vo svojich výpovediach rôznorodé sociokultúrne situácie, pričom sa nevyhýbajú ani kultúrnej, spoločenskej a politickej kritike.

Svoj záujem fokusujú aj na oblasť vizuálnej kultúry, najmä ako kritika a ironizáci masmediálnych manipulácií, alebo tvorivé využívanie filmových diel v podobe found footage videí. Bázou mnohých príspevkov je umelecká intervencia do verejného reálneho, ale aj virtuálneho prostredia.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)