Výstavy

Názov výstavy Coming out? reflektuje predovšetkým tematiku výstavy, ktorá sa zaoberá queer art-om a zároveň upozorňuje na skutočnosť, že ide o prvú sólovú výstavu Kristiána Németha, vychádzajúceho na umeleckú scénu.

Autor na výstave prezentuje video o postoji katolíckej cirkvi k homosexualite, vychádzajúcej z reálnej spovede autora zo spovednice. Formou inštalácie približuje kontroverznú tému gay nacizmu cez osobu Ernsta Röhma, ktorý bol spoluzakladateľ a veliteľ polovojenských oddielov SA v Tretej ríši a verejne známy svojou homosexualitou. Intímne video a zábery zachytávajúce trenie dvoch mužov o svoje brady umožní návštevníkom výstavy nahliadnuť do súkromného života autora.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)