Výstavy

Trojice autorů vystavujících pod názvem Zakázané uvolnění si je navzájem blízká inteligentní prací s digitálním videem. Peter Barényi (*1978), Eja Devečková (*1982) a Ivan Svoboda patří k výrazné mladé generaci umělců, kteří k nevůli klasicky vzdělaných výtvarníků a filmařů dokáží znovu objevit doposud nevyužitý potenciál neprofesionálního filmu.

Jejich práce na jedné straně těží z bezpečí galerijního kontextu. Jedná se o fragmenty příběhů, u kterých může chybět pointa, anebo se jedná o složité jazykové pasti a hádanky. Klasický filmový divák by se mohl cítit podvedený. Na druhé straně každý ze zmíněných svým způsobem objevně zachází s videem – dnes už klasickým výtvarným prostředkem.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)