Videoart/Audiovisual

Video sestříhané ze sekvencí, v nichž jednotliví rozesmátí členové Rafanů dostávají od mladé ženy facku.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)