Videoart/Audiovisual

Video, které je tvořené z animací i krátkých sekvencí reálných záběrů, se snaží hravým způsobem relativizovat problematiku architektonického skvostu Baba.

Zabývá se otázkou funkcionalistických domů jako předobrazů sociálního bydlení pozdějších panelových sídlišť.

PAVLA GAJDOŠÍKOVÁ

narozena 29. 5. 1980 v Olomouci, žije a pracuje v Praze, www.pavlagajdosikova.com

Během předchozích studií mě přitahovala práce s architektonickým prostorem, tematizace interiéru a exteriéru. Architekturu a její fragmenty jsem používala jako uzlový bod, inspiraci a východisko pro své obrazy a kresby. V průběhu práce jsem se tímto tématem zabývala mnoha způsoby, od volného použití budov jako námětu pro zobrazení po abstraknější definování prostoru. Prostor na jednu stranu vnímáme jako cosi vnějšího a existujícího objektivně mimo nás, na stranu druhou však vnímání prostoru zásadně souvisí i s naším vnitřním subjektivním prožíváním. Právě tento poslední „prostor pro člověka“, jehož příkladem je prostor architektonický, pak představuje poslední dobou mé téma. Zajímavým a důležitým subjektem zkoumání mé práce jsou různé pohledy na tento prostor: pohled architekta, sociologa, nebo pohled malíře.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)