Výstavy

Výstava Autovize představuje práce čtyř mladých umělců (Ondřej Brody, Viktor Frešo, Jiří Skála, Evžen Šimera), kteří v uplynulých šesti letech dokázali rozčeřit hladinu naší aktuální mladé scény.

Pozornost upoutaly především provokační kontroverzně pojaté aktivity, jež ironicky a s nadhledem reflektovaly půtky aktérů umělecké obce (přestěhování ateliéru Jiřího Davida z VŠUP zpět na AVU, Ber si to osobně), vztahy mezi heterosexuály a homosexuály (Už nejsme buzíci) i kultovní feministická témata (Markéta Vaňková). Projekt Autovize není vázán tematickými ani jinak formálně vymezenými pravidly.
Je spíše „autentickou výstavní momentkou, snapshotem“, zachycujícím „stav tvorby“ členů skupiny ve zlomovém okamžiku („poločasu rozpadu“), kdy se spolupráce čtyř umělců, kteří se sešli před několika lety na pražské AVU (ateliér Skrepla, Bielického a Davida), chýlí k závěru, protože každý z nich nastupuje vlastní, samostatnou tvůrčí cestu.
Výslednou podobu výstavy Autovize ovlivnila reflexe a prolínání dobově a skupinově aktuálních témat současného umění: citace, parafráze, autenticita a meditace nad vlastní podstatou uměleckého díla (Skála, Šimera), akcentace osobního prožitku umělce a feministických motivů (Frešo), kritika zavedené praxe fungování uměleckého provozu (Brody), ale také charakteristické rysy prací jednotlivých autorů.

Komentáře vypnuty.