Výstavy

Výstava „Přívětivě povědomé“ bude pro mnohé zřejmě překvapením a to nikoli dík samotným artefaktům, ale spíše autorům, kteří za nimi stojí. Daniel Vlček je vnímán hlavně jako osoba spojená s kolektivní identitou Guma Guar. Matyáš Chochola je veřejnosti znám jako přímočarý tvůrce komorních humoresek. Od těchto autorů nejsme zvyklí vídat aukční umění. Domnělá konformita je tu pouze vizuálním jazykem. Její možnosti jsou mnoha dalšími autory objevovány právě v době, kdy nonkonformita platí za očekávanou a sama se stala strnulým sebereferenčním znakem.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)