Profily

Petra Tejnorová se narodila v roce 1984 v Táboře. Vytváří jak vlastní divadelní projekty, tak i pohostinské režie. V současnosti působí taktéž jako pedagog KALD DAMU. Zkoumá rozličné možnosti vztahu mezi hercem a divákem, hledá novou roli pro divadlo v současném světě, experimentuje s fyzickým a dokumentárním divadlem, divadelními konvencemi. Je autorkou velice rozdílných inscenací: v plzeňské Alfě připravila hru o světě adolescentů TEĎ 55 31 13 já, v Dejvickém divadle MODROVOUS/SUOVORDOM a dále například v pražském alternativním Divadle Alfred ve dvoře představila neobvyklou textovou koláž s názvem I AS ON ME DE A či analýzu mechanismů násilí a manipulace My Funny Games v Divadle Disk. V současné době připravuje autorský film Kniha o plánu.

Ve svém výběru tří výrazných divadelních osobností či skupin jsem se řídil autentičností a inovativností jejich divadelního jazyka, který vybočuje z převládajícího proudu jak činoherního, tak i „laskavého“ alternativního divadla. Zároveň mě fascinuje jejich autorský přístup rezignující na existující vzory či literární předlohy. Proměnlivá sestava kolektivu Handa Gote mě fascinuje svým jak velmi volným a otevřeným přístupem k divadelnímu tvaru, který využívá recyklované lo-fi technologie a postupy, jimiž negují veškeré nákladné efekty a technologie. Režisér Jiří Adámek je výrazný se svou precisně pojatou a v podstatě velmi skromnou verzí původního hudebního divadla. Režisérka Petra Tejnorová zase nabízí nový autorský jazyk, který vychází jak z oblasti tzv. dokumentárního divadla, tak i kolektivní tvorby a který je stylově i žánrově velmi proměnlivý. Tejnorová si libuje v nedořečenostech, mezních fyzických akcích a leckdy je ve svých divadelních obrazech až brutální.

Lukáš Jiřička

 

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)