Výstavy

„Bůh jako červ hlodající v ementálu Univerza“ Milan Mikuláštík se dostal výstavou Pavěda do kurátorsky ne zcela typické situace, kdy na místo výběru umělců do předem dané koncepce, se snažil najít prolínajicí ideový moment pro nesourodou skupinu umělců, kterou primárně spojuje společný ateliér v bývalé Bubenčské továrně.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)