Videoart/Audiovisual

Sny bývají občas temné, ale v podání Johanky Střížkové působí tato temnost jako součást každého z nás, pro jednoho nevšední zážitek, pro druhého každodenní běh.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)