Výstavy

Výstava navazuje na Open Call iniciovaný Salonul de proiecte. Toto je první ze série projektů, které se snaží představit práce mladých začínajících umělců.

Výchozí myšlenkou bylo, že v Rumunsku téměř neexistují produkční možnosti v současném umění a nová generace umělců stojí před neustálou výzvou, objeví-li se možnost vlastní realizace. Salonul de proiecte chce fungovat jako platforma podporující umělecké projekty, které se zabývají společenskou a politickou problematikou současného Rumunska.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)