Výstavy

Vínoslava Svařená je prvou samostatnou výstavou mladej košickej výtvarníčky Svetlany Fialovej (1985) v Bratislave. Jej najnovšia tvorba je typická kombináciou a spájaním rôznych materiálov a hlavne prácou s xeroxom, ktorý využíva plnohodnotne, čím nastoluje akúsi otázku originality a falzifikátov. Tematické jadro Fialovej diel tvoria bežní ľudia a ich príbehy, pričom sa často zameriava na ich psychologické rozpoloženie, ktoré následne zobrazuje. Inšpiruje sa hlavne populárnou kultúrou, internetom, urbánnymi legendami, vymyslenými a reálnymi situáciami zo svojho okolia. Výstava Vínoslava Svařená predstavuje náhľad to aktuálnej tvorby Svetlany Fialovej s upriamením na kresbu a kombinovanie techník v intenciách jej súčasného záujmu.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)