Výstavy

Výstava Zlá spoločnosť sa pohybuje v intenciách politickej a historickej reflexie obdobia 90-tych rokov na Slovensku. Je pokusom o zhodnotenie rôznych politicky angažovaných prístupov, na základe ktorých je, nie len v danom historickom kontexte (Slovensko, 90. roky, mečiarizmus etc.), možné rozlíšiť rôzne stratégie politicky angažovanej umeleckej praxe – napríklad explicitný komentár resp. akcia (Murin, Kalmus, Rafa, Rónai, Piaček) v kontraste k reflexívnemu, abstrahujúcemu a tým pádom aj všeobecnejšiemu vizuálne sprostredkovanému posolstvu (Rafani, Nimcová, XYZ). Samostatnou súčasťou výstavy je Depozit – archív dokumentov, ale tiež série búst Zakladatelia slovenskej štátnosti zo zbierky Slovenského národného múzea.

Pre porozumenie charakteru výstavy je dôležitý fakt, že je súčasťou širšie koncipovanej diskurzívnej platformy MEMORY KONTROL / MEČIARIZMUS, ktorej rovnocennou súčasťou sú tiež diskusie, divadlo (instantná opera Lesť rozmyslu), oral historický výskum a texty.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)