Výstavy

Výběr prezentuje díla, která mají společnou ambici zůstat mezi veřejným činem a uměleckým artefaktem. Výstava „Zůstane to mezi námi” představuje práce mladší generace umělkyň a umělců, kteří komentují dnešní sociální strukturu přímo z jejího centra. Práce odkrývají politické a kulturní paradoxy, intimní akce a performance na hranici běžných lidských rituálů. Část projektů stojí na spolupráci s neuměleckou komunitou, další pro změnu reagují na genius loci konkrétního místa. Cílem vystavených prací není získat definitivní podobu – stát se galerijním objektem. Pracují s odstupem a ponechávají si neuchopitelný tvar. Tato poetika nepřesnosti má podobnou vlastnost jako vůně nebo zápach, které jsou sice neviditelné, ale dokážou neznámý prostor velmi dobře zaplnit, a tím i popsat.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)