Výstavy

Portréty nizozemského autora inspirovaného „naivním realismem“ působí na diváka jako sny o ráji. Autor využívá ke vzniku svých děl nejrůznější obrazové prameny jako skeny, fotografie nebo obrázky z magazínů a nechá z nich na své počítačové obrazovce vznikat stromy, květiny, listy, zvířata a osoby, které pak ve smyslu koláže srůstají do umělých krajin. Magické scenérie vytváří pole napětí mezi realitou a fantazií.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)