Profily

Režisér Jiří Adámek (1975) patří k nejvýraznějším osobnostem českého alternativního divadla. Vystudoval režii na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, kde také dokončil doktorskou práci na téma Herectví v experimentálním divadle typu théatre musical/hudební divadlo, která byla publikována v knižní podobě pod názve Théâtre musical. Ve svých inscenacích Tiká tiká politika, Klikněte na video, Z knihy džunglí, Evropané nebo The Changemakers se zaměřuje na rozvíjení autorského hudebního divadla.  Byl vícekrát nominován na Cenu Alfréda Radoka.

Ve svém výběru tří výrazných divadelních osobností či skupin jsem se řídil autentičností a inovativností jejich divadelního jazyka, který vybočuje z převládajícího proudu jak činoherního, tak i „laskavého“ alternativního divadla. Zároveň mě fascinuje jejich autorský přístup rezignující na existující vzory či literární předlohy. Proměnlivá sestava kolektivu Handa Gote mě fascinuje svým jak velmi volným a otevřeným přístupem k divadelnímu tvaru, který využívá recyklované lo-fi technologie a postupy, jimiž negují veškeré nákladné efekty a technologie. Režisér Jiří Adámek je výrazný se svou precisně pojatou a v podstatě velmi skromnou verzí původního hudebního divadla. Režisérka Petra Tejnorová zase nabízí nový autorský jazyk, který vychází jak z oblasti tzv. dokumentárního divadla, tak i kolektivní tvorby a který je stylově i žánrově velmi proměnlivý. Tejnorová si libuje v nedořečenostech, mezních fyzických akcích a leckdy je ve svých divadelních obrazech až brutální.

Lukáš Jiřička

 

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)