Výstavy

Název výstavy předznamenává hlavní myšlenku výstavy. Studenti měli pomocí fotografie zachytit důležitý moment, který by chtěli ukázat lidem za sto let. Všechny fotografické práce budou po skončení výstavy zapečetěny do krabice, aby předaly po sto letech budoucím lidem poselství.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)