Výstavy

Bujňákova  instalace Work je pohyblivý výtvarný doplněk atria, které je obklopené množstvím kanceláří s pulzujícím pracovním ruchem. Projekce má dvě části. Na jedné straně znázorněné figury podobné samotnému autorovi, které vcházejí do budovy a šplhají do kanceláří. Na druhé straně až piktograficky zobrazená pracovní činnost jakou je tlačení kolečka. Tyto dvě pohyblivé tapety spolu trochu groteskně doplňují architektonický prostory o nový významový akcent.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)