Výstavy

Prostřednictvím výstavy v Galerii Jelení nás Roman Štětina zve do světa, který utváří podstatnou část jeho každodenní reality. Přivádí nás do STUDIA, prostředí rozhlasového vysílání, které většina z nás zná pouze z doslechu. On sám se v něm pohybuje jako rozhlasový reportér a režisér, jako zvukař a hudebník. Zájem o zvuk a rozhlasové prostředí přenáší také do vizuální tvorby. Zkoumá výrazové možnosti zvuku a jeho schopnost zprostředkovat posluchači vizuální prožitek. Své strategie si ověřuje v rozhlasových intervencích NOKTURNO  a ve videu ZKUŠEBNA. Plně je využívá v práci STUDIO a v její prezentaci v Galerii Jelení, do které zapojuje i samotný galerijní prostor. Stěna oddělující výstavní prostory galerie se mění v Pythágorův závoj, bariéru, která prohlubuje divákovu soustředěnost a podněcuje obrazotvornost. Zároveň zastupuje stěny hermeticky uzavřeného rozhlasového studia i jeho paralely v podobě umělcova ateliéru – míst, kde často vznikají obrazy jako zrcadla vnějšího světa. Pomyslný třetí prostor, kde by divák prožil přímou zvukovou zkušenost spojenou s haptickým vjemem, chybí. I tuto zkušenost se Roman Štětina snaží divákovi zprostředkovat, když ho vybízí, aby spolu s ním navštívil plzeňské rozhlasové studio – kulisy prezentovaného videa, ale i skutečnou místnost, kde koberce znamenají éter.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)