Profily

Katarina Šević (1979, Novi Sad, Srbsko) žije v Budapešti a ve své tvorbě využívá rozmanité způsoby pozorování a komunikace,zpochybňuje oblast designu i modely chování ve společnosti.

Vytváří performance, videa, objekty, ale také publikuje. Výběrem materiálů, forem a témat zkoumá přesvědčivost utopií, symbolů a předmětů každodenního užívání v historii střední Evropy. Vystavovala mezinárodně (Galerie Trafo v Budapešti, Kunstlerhaus Bethanien v Berlíně, Apexart v New Yorku, Škuc Gallery v Lublani, Salon of the Museum of Contemporary Art v Bělehradu, CIC v Káhiře, Secession ve Vídni, Futura v Praze, Kunsthalle v Budapešti…). Kromě výstav také spolupracuje na různých projektech. Podílela se na založení a zavedení nezávislých uměleckých prostor Dinamo a Impex. Také se podílela na vydání publikací ‚We are not ducks on a pond, but ships at sea; (Nejsme kachny v rybníce, ale lodě na moři), independent art initiatives (nezávislé umělecké iniciativy), Budapešť 1989-2009′, Die Planung’Die Planung / A terv‘ and ‚In-between Zones’.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)