Výstavy

Monografická výstava fotografky Olji T. Stefanovič predstavuje jej najnovší fotografický cyklus „Výstrahy javiska“, ktorý vznikal v priebehu roku 2011. Výstava “Výstrahy javiska” je vizuálna a sociologička analýza javísk v kultúrnych domoch, televíznych štúdiách a v zoologických záhradách. Pojednáva o javisku ako prostriedku pre šírenie politickej ideológie a či je možne cítiť symbol minulého režimu na prázdnom javisku a hľadisku. Zaujíma sa o javisko ako priestoru pre simuláciu sociálnych javov a reality a v neposlednom rade ide i o autorkine osobné/intímne javisko ako hypertrofii vlastnej pamäti. Výstavu tvorí osem veľkoformátových fotografií, v tejto zostave zverejnených premiérovo.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)