Výstavy

Nejsme první ani poslední, kdo to zkouší. Nechat příběhy pokud možno přenosné. Uvolnit trochu místo, neúplně vyprázdnit.Poodstoupit, nerezignovat. Potlačovat figury, nechat je. Naše pohnutky jsou ideologické, ale nejenom; estetizujeme, snad taky ne jenom. Pracujeme s bílou jako s aktivní výplní, i když absence taky není marná. Krátká pauza na nádech. Je ticho a vedle vás se dme prach z naváté zimy. A zase. Jste obklopeni obrazy se slabostí pro příběh. Vidíte čerň a šeď. Kruhy a bodce.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)