Výstavy

Stanislava Karbušická nezapře ve své práci vliv Jiřího Kovandy u kterého studovala na FUD UJEP v Ústí nad Labem a s nímž již i vystavovala v galerii Entrance. Prostor pro navštěvníkovu participaci a významová nedořečenost jsou pro její instalace – sochy typické stejně jako opakující se práce s figurou – loutkou hraničící, až se scénografií.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)